Phần mềm MISA SME: Hướng dẫn nghiệp vụ Quỹ Chi tiền mặt – P1

Kế toán tài chính có nhiều nghiệp vụ nhỏ, trong đó có Quỹ – Chi tiền mặt. Trong bài viết này, Hosting Việt sẽ hướng dẫn về một nghiệp vụ nhỏ trong Quỹ – Chi tiền mặt mà phần mềm Misa 2020 hiện đang có. Những nghiệp vụ được đề cập trong bài viết này bao gồm: 

  • Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng
  • Trả trước tiền hàng cho Nhà cung cấp bằng tiền mặt

Nghiệp vụ mang tiền mặt vào ngân hàng

1. Những định khoản mà bạn cần hoạch toán như sau:

Bạn chọn tài khoản nợ là: TK 112 Cụ thể là Tài khoản Tiền gửi ngân hàng (tk số 1121, 1122)Bạn chọn tài khoản có là: TK 111 Cụ thể là Tài khoản Tiền mặt (tk số 1111, 1112)

2. Mô tả chi tiết nghiệp vụ của kế toán như sau: 

Những nghiệp vụ này phát sinh khi công ty cần hạch toán mang tiền mặt nộp vào tài khoản tại ngân hàng khi số tiền mặt ở quỹ công ty vượt quá mức quy định. Kế toán khi đó cần thực hiện các quy trình như sau: 

– Kế toán thanh toán tiền mặt lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

– Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ.

– Kế toán thanh toán ngân hàng nhận tiền từ thủ quỹ để ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản. Còn thanh toán kế toán tiền mặt sẽ căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ.

3. Các bước thực hiện trên phần mềm Misa: 

Trong phần mềm kế toán Misa, bạn sẽ thực hiện nghiệp vụ “Mang tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng” các bước thực hiện bút toán cụ thể như sau:

Bạn tiến hành vào phân hệ Quỹ > Thu, chi tiền trên phần mềm Misa. Sau đó, bạn tiến hành chọn chức năng Thêm\Chi tiền. Bạn cần điền đẩy đỷ lí do, trong trường hợp này là Gửi tiền vào ngân hàng.

Cuối cùng, bạn thực hiện thao tác Kiểm tra chứng từ. Sau khi kiểm tra đầy đủ, bạn chọn Cất. Nếu cần in, bạn nhấp chọn  In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Trường hợp Thủ quỹ có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu chi nộp tiền vào ngân hàng được lập, phần mềm hệ thống kế toán Misa sẽ tự động sinh ra phiếu chi trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Tại đây, nhân viên Thủ quỹ cần phải thao tác các bút toán ghi sổ phiếu chi của công ty vào sổ quỹ.

Nghiệp vụ trên có thể thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng. Tuy nhiên, kế toán nên thực hiện trên phân hệ Quỹ để phục vụ cho việc lấy chứng từ lên sổ quỹ của Thủ quỹ.

Xem tiếp: Phần mềm MISA 2020: Hướng dẫn nghiệp vụ Quỹ Chi tiền mặt – P2

Nghiệp vụ trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp (bằng tiền mặt)

1. Những định khoản mà bạn cần hoạch toán như sau:

Bạn chọn tài khoản nợ là: TK 331 Cụ thể là Tài khoản Phải trả cho người bánBạn chọn tài khoản có là: TK 111 Cụ thể là Tài khoản Tiền mặt (tk số 1111, 1112)

2. Mô tả chi tiết nghiệp vụ của kế toán như sau: 

Những nghiệp vụ này phát sinh khi công ty cần hạch toán ứng trước tiền mua hàng cho nhà cung cấp. Kế toán khi đó cần thực hiện các quy trình như sau: 
Căn cứ vào hợp đồng mua hàng, trên đó yêu cầu công ty phải trả trước tiền mua hàng, nhân viên mua hàng sẽ yêu cầu chi tiền. Kế toán thanh toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt, thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt.

3. Các bước thực hiện trên phần mềm Misa: 

Trong phần mềm kế toán Misa, bạn sẽ thực hiện nghiệp vụ “Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt”  các bước thực hiện bút toán cụ thể như sau:

Bạn tiến hành vào phân hệ Quỹ > Thu, chi tiền trên phần mềm Misa. Sau đó, bạn tiến hành chọn chức năng Thêm\Chi tiền. Bạn cần điền đẩy đỷ lí do, trong trường hợp này là Chi khác.

Cuối cùng, bạn thực hiện thao tác Kiểm tra chứng từ. Sau khi kiểm tra đầy đủ, bạn chọn Cất. Nếu cần in, bạn nhấp chọn In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Một số lưu ý: Bút toán của Thủ quỹ đối với hệ thống: sau khi phiếu chi ứng trước tiền hàng cho nhà cung cấp được lập, phần mềm hệ thống kế toán Misa sẽ tự động sinh ra phiếu chi trên tab Đề nghị thu, chi. Tại đây, nhân viên Thủ quỹ cần phải thao tác các bút toán ghi sổ phiếu chi của công ty vào sổ quỹ.

Hosting Việt luôn cố gắng đem lại những hướng dẫn hữu dụng nhất dành cho các bạn. Ngoài bài viết này, các bạn có thể tìm hiểu cách tải Misa và nhiều hướng dẫn hữu ích khác từ nguồn trang web https://misa.hostingviet.vn/. Chúc các bạn có thêm nhiều trải nghiệm tuyệt vời cùng phần mềm Misa SME 2020!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *