Hướng dẫn kết nối máy trạm tới máy chủ CLoud VPS cài phầm mềm kế toán Misa

Trước khi xem hướng dẫn phía dưới. Quý Khách cần có:
* Cloud VPS đăng ký tại HostingViet.vn
* Cài đặt phần mềm Misa SME đúng phiên bản
* Đã có dữ liệu kế toán (Tạo mới hoặc đã chuyển dữ liệu lên Cloud VPS)
Nếu Quý Khách chưa đăng ký VPS Misa, vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để được hỗ trợ.

CÁC BƯỚC KẾT NỐI MÁY TRẠM <=> MÁY CHỦ MISA ONLINE

Bước 1: Mở phần mềm Misa trên máy trạm

Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập: (Quý khách click “Mở rộng” để hiển thị trường “Máy chủ kết nối”
Máy chủ kết nối: IP,14333 (Vi du: 103.11.11.11,14333103.11.11.11(Dấu phẩy)14333)
Dữ liệu kế toán: Chọn DL Kế toán
Tên đăng nhập: Theo tên đăng nhập Quý Khách khởi tạo
Mật khẩu: mật khẩu tài khoản kế toán của Quý khách

Bước 3: Kiểm tra lại
(Quý khách cài mới từ đầu thì bỏ qua bước này)
* Ngắt kết nối máy chủ cũ tại văn phòng
* Kiểm tra trên phần mềm:
– Với phiên bản từ 2020 trở về trước, Quý khách nhìn góc trái phía dưới là thấy IP máy chủ => ok
– Từ phiên bản 2021, Quý khách vào “Tệp” => “Thông tin dữ liệu”

Video hướng dẫn kết nối Máy Trạm => Máy chủ Cloud VPS lưu trữ Misa

Kiểm tra lại, đảm bảo rằng Quý Khách kết nối Misa đúng máy chủ Cloud Online

Leave a Reply

Your email address will not be published.