3 cách đăng ký Giấy phép sử dụng phần mềm MISA SME 2020

Đối với từng dữ liệu kế toán, thì việc đăng ký GPSD là hoàn toàn cần thiết. Sau đây Hosting Việt sẽ hướng dẫn bạn các cách để đăng kí Giấy phép sử dụng phần mềm Misa SME 2020 đơn giản và chi tiết.

Cách 1: Nếu bạn sử dụng GPSD tự động:

Một số lưu ý: Máy tính của bạn cần phải có kết nối internet.

 • Bước 1: Bạn hãy đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản của Chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc Kế toán/Kế toán trưởng. Có 2 cách để đăng nhập như sau:
Cách 1: Bạn tạo mới dữ liệu kế toán (Nhập Thông tin người dùng quản trị dữ liệu theo thông tin của Kế toán trưởng/Chủ sở hữu doanh nghiệp khai báo khi đặt mua phần mềm)

Sau đó, bạn đăng nhập vào phần mềm sử dụng Mã người dùng hoặc số điện thoại đã khai báo. Sau đó, bạn xác thực thông tin tài khoản. 

Cách 2: Bạn nhờ Admin phân quyền cho Kế toán trưởng/Chủ sở hữu DN vào sử dụng phần mềm bằng cách Thêm mới người dùng. Tương tự như cách 1, Kế toán trưởng/Chủ sở hữu DN đăng nhập vào phần mềm: Dùng Mã người dùng hoặc Số điện thoại đã khai báo khi thêm mới người dùng để đăng nhập. Sau đó, bạn xác thực thông tin tài khoản.

 • Bước 2: Bạn tiến hành áp dụng GPSD tự động

Với phiên bản dùng thử: Sau khi đăng nhập, chương trình hiển thị thông báo:

Bạn nhấn Áp dụng ngay, GPSD sẽ tự động được áp dụng cho dữ liệu.

Với phiên bản đã đăng ký GPSD: Bạn đợi10 phút sau khi đăng nhập, nếu GPSD mới có MST giống MST của GPSD đang áp dụng thì sẽ hiển thị giao diện trợ lý số dưới đây.

Một số lưu ý: Bạn chỉ nên để hiển thị 3 lần trong 3 ngày và hiển thị vào lần đăng nhập đầu tiên của mỗi ngày (ngày ở đây là ngày thực hiện đăng nhập).

Bạn chọn Áp dụng GPSD ngay, sau đó GPSD đã được cập nhật thành công.

Một số lưu ýNếu có nhiều GPSD được mua mới/gia hạn/chuyển gói, sau khi nhấn Áp dụng ngay chương trình hiển thị danh sách các GPSD để lựa chọn.

Cách 2: Nếu bạn chọn đăng ký GPSD trực tuyến:

Một số lưu ý: Máy tính của bạn cần phải có kết nối internet.

1. Bạn đăng nhập vào dữ liệu kế toán muốn đăng ký GPSD, sau đó bạn vào menu Trợ giúp/ Đăng ký giấy phép sử dụng. Bạn chỉ có thể đăng nhập vào các dữ liệu còn hạn sử dụng hoặc chưa hết thời hạn dùng thử.

2. Hoặc bạn thực hiện mở phần mềm (chưa đăng nhập vào phần mềm), vào menu Trợ giúp/ Đăng ký giấy phép sử dụng và đăng nhập vào dữ liệu kế toán muốn đăng ký GPSD (Cho phép đăng nhập vào cả dữ liệu đã hết hạn sử dụng/dùng thử).

Sau khi đăng nhập vào dữ liệu muốn đăng ký GPSD, bạn có thể chọn lại dữ liệu khác như sau:

3. Sau đó bạn nhấn chọn Đăng ký mới

4. Ở mục Mã chi nhánh, phần mềm sẽ mặc định sử dụng Mã đơn vị khai báo trên thông tin danh mục Cơ cấu tổ chức của chi nhánh mà bạn đang làm việc. Để thay đổi chi nhánh khác, kế toán có thể nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn lại chi nhánh phù hợp hoặc trực tiếp nhập mã chi nhánh trên bàn phím.

Một số lưu ý: Trong trường hợp các chi nhánh muốn sử dụng giấy phép sử dụng khác nhau thì bạn sẽ thực hiện đăng ký giấy phép cho từng chi nhánh (bằng việc đăng ký cho chi nhánh nào thì vào mục Mã chi nhánh để chọn mã chi nhánh đó). Với chi nhánh không đăng ký GPSD thì sẽ lấy theo giấy phép được tích chọn Là giấy phép ngầm định.

5. Bạn nhấn Đăng ký trực tuyến.

6. Bạn cần nhập Số điện thoại/Email của Kế toán trưởng/Chủ sở hữu DN (xem trên email nhận được sau khi thanh toán thành công đơn hàng).

7. Sau đó bạn nhấn Tiếp tục.

8. Trong trường hợp mà Kế toán trưởng/Chủ sở hữu doanh nghiệp không thực hiện xác thực thông tin tài khoản thì bạn sẽ thực hiện xác thực thông tin tại đây:

 • Trường hợp 1: SĐT/Email mà bạn đang sử dụng chưa có tài khoản MISA:
 • Bạn nhập Mã xác thực (mã được gửi đến số điện thoại/email của Kế toán trưởng/Chủ sở hữu DN)
 • Bạn nhập Mật khẩu (mật khẩu này sẽ là mật khẩu đăng nhập phần mềm MISA SME.NET) .
 • Bạn chọn Tiếp tục, Sau đó, phần mềm sẽ hiển thị thông báo Xác thực tài khoản thành công.
 • Trường hợp 2: Nếu SĐT/Email bạn đang sử dụng đã có tài khoản MISA:
 • Bạn nhập Mật khẩu tài khoản MISA của SĐT/Email.

Một số lưu ý: Nếu bạn đã quên mất mật khẩu tài khoản MISA đó, chọn Quên mật khẩu để có thể lấy lại. 

 • Bạn chọn Tiếp tục, Sau đó, phần mềm sẽ hiển thị thông báo Nâng cấp bảo mật thành công.

9. Bạn lựa chọn giấy phép muốn áp dụng và thực hiện bằng cách chọn Áp dụng

10. Bạn chọn Đồng ý.

11. Tại bước cuối cùng, bạn chỉ cần thực hiện thao tác xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm. 

Cách 3: Nếu bạn đăng ký GPSD từ file tải về:

Một số lưu ý: Cách này được áp dụng trong trường hợp đơn vị đang sử dụng phiên bản SME 2020 R3 trở về trước hoặc đơn vị đang làm việc trong môi trường offline

1. Kế toán trưởng/Chủ sở hữu DN sẽ đăng nhập vào trang http://id.misa.com.vn  để tải GPSD về máy.

Một số lưu ý: Trong trường hợp Kế toán trưởng/Chủ sở hữu DN chưa có tài khoản MISA ID, bạn có thể đăng nhập bằng Số điện thoại được thông báo trên email sau khi thanh toán thành công đơn hàng và mật khẩu để trống. Tiếp đến, bạn cần thực hiện Xác thực tài khoản bằng mã xác thực được gửi về Số điện thoại mà bạn đã sử dụng ở trên để đăng nhập vào phần mềm.

2. Để đăng nhập vào dữ liệu kế toán muốn đăng ký GPSD, bạn vào menu Trợ giúp/ Đăng ký giấy phép sử dụng.

Một số lưu ý: Bạn chỉ có thể thực hiện đăng nhập vào những dữ liệu còn hạn sử dụng hoặc chưa hết thời hạn dùng thử.

3. Bạn có thể sử dụng cách khác là mở phần mềm Misa SME 2020 (nếu bạn chưa đăng nhập vào phần mềm), và chọn menu Trợ giúp/ Đăng ký giấy phép sử dụng. Sau đó bạn đăng nhập vào dữ liệu kế toán muốn đăng ký GPSD (Bằng cách này, bạn được cho phép đăng nhập vào cả dữ liệu đã hết hạn sử dụng/dùng thử).

Một số lưu ý: Sau khi đăng nhập vào dữ liệu muốn đăng ký GPSD, bạn có thể làm theo cách sau để chọn lại dữ liệu khác: 

4. Bạn chọn Đăng ký mới

5. Mã chi nhánh sẽ được chương trình mặc định sử dụng Mã đơn vị đã được bạn khai báo trên danh mục Cơ cấu tổ chức của chi nhánh đang làm việc hiện tại. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng chọn lại chi nhánh khác hoặc gõ trực tiếp mã chi nhánh bằng tay.

Một số lưu ý: Trong trường hợp chi nhánh muốn sử dụng giấy phép sử dụng khác nhau thì bạn cần thực hiện đăng ký giấy phép cho từng chi nhánh (đăng ký cho chi nhánh nào thì vào mục Mã chi nhánh để chọn mã chi nhánh đó). Với chi nhánh không đăng ký GPSD thì sẽ lấy theo giấy phép được tích chọn Là giấy phép ngầm định.

6. Bạn Chọn GPSD và lựa chọn giấy phép sử dụng đã tải về ở bước 1.

7. Sau đó, bạn chọn Đồng ý.

8. Cuối cùng, bạn cần phải thực hiện xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm. 

Một số câu hỏi thường gặp khi đăng ký GPSD:

 • Bạn muốn biết một phần mềm Misa có thể sử dụng cho nhiều công ty, chi nhánh với giấy phép sử dụng khác nhau không?

Trả lời: Bạn có thể sử dụng một phần mềm cho nhiều địa chỉ khác nhau. Lưu ý rằng khi bạn đăng ký GPSD cho công ty, chi nhánh nào thì vào dữ liệu của công ty, chi nhánh đó để đăng ký như hướng dẫn mục 1. Hãy đảm bảo chọn đúng dữ liệu và mã công ty của chi nhánh làm việc tại bước 2, phần mềm sẽ tự động hiểu là đăng ký GPSD cho công ty, chi nhánh đó.

 • Trường hợp khi in báo cáo, chứng từ lại ra tên của công ty, chi nhánh khác với dữ liệu công ty hoặc chi nhánh này thì làm thế nào?

Trả lời: Đầu tiên bạn cần biết nguyên nhân, sau đó tính tới giải pháp cho vấn đề này.

Nguyên nhân: Bạn đã thực hiện đăng ký nhầm, hoặc chưa đăng ký  GPSD công ty, chi nhánh này cho công ty đó.

Giải pháp: Bạn mở dữ liệu bị nhầm GPSD lên > vào Trợ giúp > Chọn Đăng ký giấy phép sử dụng > nhấn chuột phải vào GPSD đang nhầm > chọn Sửa > Chọn vào phần mã chi nhánh xem có đúng là chi nhánh đang bị nhầm GPSD không. Có 2 trường hợp xảy ra như sau:

Trường hợp 1: Nếu đúng mã chi nhánh đang nhầm GPSD: Bạn chọn lại GPSD đúng để đăng ký lại.

Trường hợp 2: Nếu Mã chi nhánh trên GPSD không phải mã chi nhánh đang bị nhầm tên: Bạn tích Hủy bỏ\ tích Đăng ký mới để chọn đúng mã chi nhánh và đăng ký lại.

 • Bạn muốn thay thế GPSD cũ bằng GPSD mới trên phần mềm.

 Trả lời: Anh/Chị mở dữ liệu lên > vào Trợ giúp > Chọn Đăng ký giấy phép sử dụng > nhấn chuột phải vào GPSD cũ đang có > chọn Sửa > chọn lại GPSD đúng để đăng ký lại

 • Bạn có thể đăng ký GPSD trên máy tính nào (máy trạm hay máy chủ)?

 Trả lời: Máy tính trạm hay máy tính chủ đều có thể đăng ký GPSD, bạn chỉ cần đăng ký trên 1 máy, hệ thống sẽ kết nối dữ liệu giữa các máy tính nên không cần đăng kí lại. ​

 • Bạn bị mất GPSD và không biết thông tin đăng nhập của tài khoản phần mềm MISA Cloud center, làm cách nào để lấy lại được GPSD?

 Trả lời: Bạn cần phải gửi email yêu cầu lấy GPSD kèm theo mã số thuế Công ty về support@misa.com.vn để MISA gửi lại GPSD cho đơn vị. Sau đó bạn thực hiện đăng ký GPSD như hướng dẫn ở trường hợp 1 (của Mục 1 ở trên).

 • Khi đăng ký GPSD, phần mềmMisa thông báo”Gia hạn dịch vụ cập nhật”, “Thời hạn cập nhật phần mềm của Quý khách đã hết từ ngày …” xử lý thế nào?

Trả lời: Thông báo này hiển thị vì GPSD của anh/chị có thời hạn cập nhật thấp hơn ngày của phiên bản phần mềm đang sử dụng, bạn có thể chọn GIA HẠN DỊCH VỤ CẬP NHẬT hoặc gỡ phần mềm ra và tiến hành cài lại phiên bản phù hợp với GPSD hiện tại để dùng tiếp phần mềm.

Ngoài ra, bạn có thể tìm những cập nhật hướng dẫn cụ thể mới từ nguồn trang web https://misa.hostingviet.vn/ để tìm hiểu cụ thể về giao diện và một số những câu hỏi thường gặp khi sử dụng trên phần mềm Misa SME 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *