Hướng dẫn chuyển dữ liệu kế toán từ máy tính tại Văn phòng lên Cloud VPS

“Tôi đang sử dụng máy tính tại văn phòng làm máy chủ. Tôi đã đăng ký Cloud VPS, vậy làm sao để có thể đưa dữ liệu Misa từ văn phòng lên Cloud VPS?”

Trả lời:

Anh Chị có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây của Misa.

Xin đừng quên, HostingViet hỗ trợ toàn bộ thao tác sao lưu, khôi phục dữ liệu, cấu hình truy cập từ xa, hướng dẫn cách kết nối, cấu hình các máy trạm…

Các bước cơ Bản:

B1: Sao lưu dữ liệu ở máy cũ

B2: Copy dữ liệu đã sao lưu sang VPS

B3: khôi phục tại VPS

B4: Truy cập từ máy trạm vào dữ liệu tại VPS.

Video hướng dẫn:

Nguồn https://sme.misa.vn/62920/huong-dan-chuyen-du-lieu-ke-toan-tu-may-tinh-cong-ty-sang-may-tinh-tai-nha-tren-phan-mem-ke-toan-misa-sme-net/

Leave a Reply

Your email address will not be published.